ΦΛΕΓΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΦΛΕΓΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Α.Φ.Μ.:094247611
Γ.Ε.ΜΗ.:032920857000
Μ.Α.Ε.:20916/061/Β/90/002
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Χαλκιδικής
Δήμος:Κασσάνδρας
Διεύθυνση:ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τηλέφωνο:2374061702